Go back to main page
-1
1 month ago
Drakenchin123
“Thân gửi các bạn làm trong lĩnh vực an ninh mạng, lĩnh vực quản trị hệ thống và hacker. Các bạn là những người có chuyên môn giỏi, các bạn có những sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ, phát hiện những lỗ hổng bảo mật, có chuyên môn cao trong lĩnh vực an ninh mạng...
DDOS CÁI ĐẦU CẶC, CÚT !

1 comment share
0
Drakenchin123    1 month ago
Điện thoại: 02713 500 858
Website: www.thptchuvananbp.edu.vn
Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn.
 
Go back to main page